Działalność
badawczo-rozwojowa
wdrożeniowo-produkcyjna
Kontakt
Opracowania
Działalność wdrożeniowo-produkcyjna

Techniki wytwarzania:

wytwarzanie części maszyn z prasowanych i spiekanych materiałów konstrukcyjnych, magnetycznie twardych, porowatych, ślizgowych, metalowo-ceramicznych,

wytwarzanie narzędzi i oprzyrządowania specjalnego, w tym automatyzującego,

wytwarzanie specjalnych maszyn technologicznych np. pras, pieców, mieszalników.

Elektronika i informatyka:

wykonywanie czujników gazów palnych i toksycznych,

wykonywanie elektronicznych systemów sterowania oraz pomiaru i rejestracji danych,

wykonywanie specjalnych układów komputerowych oraz opracowywania oprogramowania,

Ochrona środowiska:

dostawy maszyn i urządzeń do bezodpływowych oczyszczalni ścieków przemysłowych,

modernizacja zakładów neutralizacji i utylizacji odpadów przemysłowych,

wykonywanie kompletnych instalacji do oczyszczenia ścieków i powietrza,

dostawy kabin i osłon dźwiękochłonnych,

dostawy stacji sterylizacyjnych.

Geotechnika:

wykonywanie zabezpieczeń terenów osuwiskowych.

W zakresie reprezentowanych dyscyplin CERMET-TECHNIKA prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową.