Działalność
badawczo-rozwojowa
wdrożeniowo-produkcyjna
Kontakt
Opracowania
Działalność badawczo-rozwojowa

Techniki wytwarzania:

badania procesów wytwarzania i jakości czści maszyn z prasowanych i spiekanych proszków materiałów konstrukcyjnych, magnetycznie twardych, porowatych, ślizgowych, ciernych, stykowych, metalowo-ceramicznych,

badania narzędzi i oprzyrządowania specjalnego, w tym automatyzującego, specjalnych maszyn technologicznych np. pras, pieców, mieszalników,

badania profili z metali szlachetnych (srebro) w postaci stopów odpornych na korozję,

Elektronika i informatyka:

badania czujników gazów palnych i toksycznych,

badania elektronicznych systemów sterowania oraz pomiaru i rejestracji danych,

badania specjalnych układów komputerowych oraz opracowywanie oprogramowania.

Ochrona środowiska:

badania procesów regeneracji materiałów eksploatacyjnych do obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i galwanicznej,

badania procesów degradacji i utylizacji zużytych kąpieli produkcyjnych,

badania kompletnych instalacji do oczyszczania ścieków i powietrza,

badania punktowych i liniowych źródeł hałasu,

badania urządzeń do sterylizacji niskotemperaturowej.

Geotechnika:

badania właściwości gruntów w rejonach osuwiskowych.

Interdyscyplinarny charakter CERMET-TECHNIKI umożliwia kompleksowż realizację zadań o charakterze innowacyjnym poprzez zastosowanie rozwiązań własnych lub transfer i adaptacje technologii zaawansowanych z zagranicy.