Działalność
badawczo-rozwojowa
wdrożeniowo-produkcyjna
Kontakt
Opracowania
Działalność

badawczo-rozwojowa w zakresie zaawansowanych technik wytwarzania, elektroniki i informatyki oraz ochrony środowiska.

wdrożeniowo-produkcyjna w zakresie części maszyn o specjalnych właściwościach i złożonych kształtach, narzędzi i oprzyrządowania oraz specjalnych maszyn technologicznych i pomiarowych, a także maszyn i obiektów ochrony środowiska.