Działalność
Kontakt
Opracowania
Aktualności

2019-12-19

TRIBOTESTER QUATTRO Stanowisko do wyznaczania współczynnika tarcia i zużycia
tribotester

Podkarpackie Konsorcjum firm naukowych, przemysłowych i handlowych podejmuje produkcję TRIBOTESTERÓW WIELOPUNKTOWYCH opracowanych w Zakładzie Zaawansowanych Technologii i Konstrukcji CERMET TECHNIKA Sp. z o.o. z inspiracji Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu.
TRIBOTESTERY WIELOPUNKTOWE służą do wyznaczania współczynnika tarcia i stopnia zużycia z wykorzystaniem par tracących w układzie trzpień - tarcza.
Zaletą rozwiązania jest wprowadzenie możliwości jednoczesnego wielopunktowego pomiaru parametrów tribologicznch, dzięki czemu czas badań zostaje wielokrotnie skrócony. Do badań wykorzystywane są „małe próbki” formowane celowo lub wycinane z większych części maszyn.
Ponadto zastosowanie wewnętrznego układu kanałów chłodzących umożliwia stabilizację temperatury zarówno na poziomie otoczenia, jak przy wartościach wyższych, wymuszanych przez wewnętrzny układ grzewczy.

  folder stanowiska do wyznaczania współczynnika tarcia i zużycia (1,2 MB)